Odisha Sarkari Exam
No1 Odia Notes Portal
OMFED ନିଯୁକ୍ତି 2021 – ଓଡିଶାରେ ଚାକିରି |
Posted on: 27, May 2021

OMFED ନିଯୁକ୍ତି 2021 – ଓଡିଶାରେ ଚାକିରି |

ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର (ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ), ମ୍ୟାନେଜର (ଡାଏରୀ ଅପରେସନ୍), ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର (ଡାଏରୀ ଅପରେସନ୍) ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର (ଡାଏରୀ ଅପରେସନ୍) ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ଫେଡେରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (OMFED) ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଖାଲି | ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଢି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ |

ପଦବୀଗୁଡିକ: 04

ଶେଷ ତାରିଖ: 05/06/2021

OMFED ନିଯୁକ୍ତି 2021

ଖାଲି ବିବରଣୀ:

OMFED ନିଯୁକ୍ତି 2021 ପାଇଁ ଖାଲି ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |

ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ: –

ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ OMFED ନିଯୁକ୍ତି 2021 ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ |

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ: –

OMFED ନିଯୁକ୍ତି 2021 ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ |

  • ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ: 05/06/2021 |

ଇଚ୍ଛୁକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ prescribed ପ୍ରୟୋଗ ଆକାରରେ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସମାନ duly ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ କମ୍ବଳ ରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସାଇନ୍ superscribed ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ “ର _____ THE POST APPLICATION” ଯାହା ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ DY। ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର (HR), OMFED, D-2, ସାହିଦ୍ ନାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର -751007, ଓଡିଶା 05/06/2021  କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ । Requisite ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହେବ ଏଥିରେ [email protected] ଏବଂ [email protected] କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରି।

ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇଁ:   ଏଠି କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ: ଏଠାରେ  କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
ଓଡିଶା ଲଟେଷ୍ଟ ଜବ ପୋର୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଆରେ We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications