Odisha Sarkari Exam
No1 Odia Notes Portal
Vedic Literature In Odia – Ancient History [OPSC GS-I Notes]
Posted on: 7, March 2021

Vedic Literature In Odia – Ancient History [OPSC GS-I Notes]

‘ଶ୍ରୁତି’ ପାଠ୍ୟର ମାନ୍ୟତା (ଅର୍ଥ – ଯାହା ଶୁଣାଯାଇଛି), ବେଦ ଆତ୍ମ-ଅସ୍ତିତ୍ବର ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ | ‘ସ୍ମୃତି’ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ (ଅର୍ଥ- ସ୍ମରଣୀୟ) ବେଦଙ୍ଗା, ପୁରାଣ, ଏପିକ୍ସ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ନୀତିଶ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | OAS ପରୀକ୍ଷା (ପ୍ରେଲିମ୍ସ, ମେନସ୍ – ଜିଏସ୍ I) ପାଇଁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ |

ଆଶାକର୍ମୀମାନେ OPSC ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ ପଢି ପାରିବେ:

ବ ed ଦିକ ସାହିତ୍ୟ – ବେଦ କ’ଣ?

ବେଦ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ପାଠ୍ୟର ବୃହତ ଶରୀର ଯାହା ବ ed ଦିକ ସଂସ୍କୃତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା | ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପୁରାତନ ସ୍ତର ଗଠନ କରନ୍ତି। ବେଦ ଏକ ପିଢ଼ିରୁ  ଅନ୍ୟ ପ ପିଢ଼ିକୁ ମୌଖିକ ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବାର କୁହାଯାଏ | ତେଣୁ, ସେମାନେ ଶ୍ରୁତି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଚାରୋଟି ବେଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା: ଋଗବେଦ , ସାମ ବେଦ, ୟଜୁର ବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠକୁ ସମିତା କୁହାଯାଏ |

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାର |

ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି:

 • ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ – ‘ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ’ ଶବ୍ଦରୁ ‘ଶ୍ରୁତି’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଶୁଣିବା’ ଏବଂ ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆର୍ଯ୍ୟନାକ, ଏବଂ ଉପନିଷଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ | ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ କାନୋନିକାଲ୍, ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ଏହା ଅନନ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ |
 • ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ – ଯେତେବେଳେ କି, ‘ସ୍ମିରିଟି’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ମରଣୀୟ ହେବା ଏବଂ ଯାହା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିପାରେ | ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଦିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏବଂ ଏଥିରେ ବେଦଙ୍ଗା, ଶାଦ ଦାରସାନା, ପୁରାଣ, ଇଟିହାସା, ଉପଦେବ, ତନ୍ତ, ଆଗାମା, ଉପଙ୍ଗାସ ରହିଥାଏ | 

ବ ed ଦିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ:

 • ଚାରି ବେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଋଗ, ସାମ, ଯଜୁର, ଏବଂ ଅଥର୍ବା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମିତା | ( ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ |)
 • ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
 • ଆର୍ଯ୍ୟନାକସ୍ |
 • ଉପନିଷଦ |

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ – ବେଦ

ଚାରି ପ୍ରକାରର ବେଦ ଅଛି:

 1. ରିଗ୍ ବେଦ
 2. ସାମା ବେଦ
 3. ୟଜୁର ବେଦ
 4. ଅଥର୍ବବେଦା |

ବ ed ଦିକ ସାହିତ୍ୟ – ବ୍ରାହ୍ମଣ |

ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ବେଦରେ ଭଜନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଅଟେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି, ପୌରାଣିକ ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ | ସମିତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦିକ ସମୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶେଷତ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ, ଜ୍ୟାମିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ | ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧ, କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆର୍ଯ୍ୟନାକ ଏବଂ ଉପନିଷଦ ଗଠନ କରେ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦରେ ନିଜର ଏକ ବା ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧାରଣତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାଖା କିମ୍ବା ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ | କୋଡ଼ିଏରୁ କମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରତି ବିସ୍ତାରିତ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି | ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂକେତ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଡେଟିଂ ବିବାଦୀୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଟିରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲେ | ପୁରାତନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାୟ 900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସାନପୁଅ ପ୍ରାୟ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।

ବୈଦିକ  ସାହିତ୍ୟ – ଆର୍ଯ୍ୟନାକସ୍ |

ଆର୍ଯ୍ୟନାକସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି:

 • ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ ପୁସ୍ତକ କୁହାଯାଏ |
 • ବଳି ରୀତିନୀତିକୁ ଆର୍ଯ୍ୟନାକସ୍ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଉପାୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି |

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲିଙ୍କ୍ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି:

 1. Types of Vedas in Odia – Free History Notes For OPSC Exam
 2. Rig Veda Important Facts In Odia [NCERT Ancient Indian History Notes For OPSC]

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ – ଉପନିଷଦ |

ଉପନିଷଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି:

 • ସେଠାରେ 108 ଉପନିଷଦ ଅଛି |
 • 108 ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଟି ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ |
 • ‘ଅଟମାନ’ ଏବଂ ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ’ର ଧାରଣା ମୁଖ୍ୟତ ଉପନିଷଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି |
 • ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି:
  • ବଳିଦାନ
  • ଶରୀର
  • ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ

ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ | OPSC 2021 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ  ଅନ୍ୟ ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ OAS ପ୍ରେଲିମ୍ସ ଏବଂ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ବିଭାଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ |

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପରେ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
ଓଡିଶା ଲଟେଷ୍ଟ ଜବ ପୋର୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଆରେ We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications